Altijd een formule
die bij u past

U vindt bij Argenta altijd wel een pensioenspaarformule die bij u past.
Op maat van uw beleggersprofiel en uw financiële situatie. Het fiscaal voordeel geldt hoe dan ook voor alle formules.

Mooie resultaten

 

Onze pensioenspaarfondsen hebben in het verleden mooie resultaten opgeleverd. Met onze pensioenspaarverzekering geniet u een minimaal gegarandeerd rendement.

Geen instapkosten op fondsen

Bij Argenta betaalt u geen instapkosten op stortingen in een pensioenspaarfonds.

Kenmerken
pensioenspaarfonds

  • Pensioenopbouw
  • Jaarlijks fiscaal voordeel
  • Flexibel sparen met vrije of automatische stortingen

Kenmerken
pensioenspaarverzekering

  • Pensioenopbouw
  • Jaarlijks fiscaal voordeel
  • Gegarandeerd rendement
  • Kapitaalbescherming
  • Mogelijke winstdeling
  • Flexibel sparen met vrije of automatische stortingen

Bent u geïnteresseerd in pensioensparen?
Of wilt u meer uit uw pensioensparen halen?

De pensioenkloof overbruggen begint nu

Kent u de pensioenkloof? Dat is het verschil tussen uw laatste loon en uw pensioen. Uw pensioen zal namelijk lager zijn dan uw laatste loon.
Het goede nieuws is dat u die kloof kunt overbruggen, bijvoorbeeld met pensioensparen!

U wilt € 960 per jaar of € 80 per maand sparen?

Zonder pensioensparen
€ 0
20 jaar pensioensparen
€ 27.779
30 jaar pensioensparen
€ 51.902
40 jaar pensioensparen
€ 87.563

U wilt € 1.230 per jaar of € 102,50 per maand sparen?

Zonder pensioensparen
€ 0
20 jaar pensioensparen
€ 35.592
30 jaar pensioensparen
€ 66.499
40 jaar pensioensparen
€ 112.191

Voor de berekeningen gaan we ervan uit dat er belegd wordt via een pensioenspaarfonds met een hypothetisch gemiddeld jaarlijks nettorendement van 4 %* en een jaarlijks gespaard bedrag van € 960 euro of € 1.230. Bij de berekening van het nettorendement werden de beheerskosten al in mindering gebracht.
De eindbelasting op 60 jaar werd ook in rekening gebracht. (De fiscale regeling is van toepassing op niet-professionele particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.)

* Het bedrag dat hier wordt weergegeven is maar een benadering. Het effectieve rendement bij een pensioenspaarfonds is niet lineair en niet gegarandeerd. Het hangt ook af van het moment van de storting en diverse factoren, zoals marktomstandigheden. Deze voorstelling biedt geen enkele garantie voor het effectieve rendement in de toekomst.

Als u aan pensioensparen doet, geniet u mogelijk een belastingvoordeel.
Hoe groot dat voordeel is, hangt onder andere af van het fiscaal stelsel waarvoor u kiest.

Er zijn twee mogelijkheden:

Maximum € 960

U spaart tot € 960
(inkomstenjaar 2018).
U geniet in dit geval een belastingvermindering
van 30 % (+ gemeentebelasting).

Maximum € 1.230

U spaart meer dan € 960 en tot maximum € 1.230
(inkomstenjaar 2018).
U geniet in dit geval een belastingvermindering
van 25 % (+ gemeentebelasting).

Wat als u uw bestaande pensioenspaarfonds of –verzekering wilt overdragen?

1. Overdracht van een andere financiële instelling naar Argenta

Pensioenspaarfonds

U kunt het bedrag dat u al in een pensioenspaarfonds bij een andere financiële instelling spaarde overdragen naar een pensioenspaarfonds bij Argenta. Rekent uw huidige financiële instelling daar kosten voor aan? Wij betalen ze u terug. Vraag naar de voorwaarden bij uw kantoorhouder. Als u het volledige bedrag overdraagt, heeft dat geen fiscale gevolgen voor u.

Pensioenspaarverzekering

U kunt het bedrag dat u al in een pensioenspaarverzekering bij een andere financiële instelling spaarde overdragen naar een pensioenspaarverzekering bij Argenta. Maar dat is niet altijd de beste keuze. In sommige gevallen kan het interessanter zijn om het al gespaarde bedrag te laten staan, de stortingen in de lopende verzekering stop te zetten en alleen nog in uw nieuwe pensioenspaarverzekering bij Argenta te storten. Bespreek uw persoonlijke situatie dus zeker met uw kantoorhouder. Hij helpt u graag om de juiste keuze te maken.

 

2. Overdracht binnen Argenta

U kunt de reserve van een pensioenspaarverzekering bij Argenta overdragen naar een pensioenspaarfonds bij Argenta of omgekeerd. Het geld dat u weghaalt uit uw oorspronkelijke pensioenspaarformule wordt in principe dan wel tegen een hoger tarief belast. Mogelijk betaalt u ook afkoopkosten. Het kan dus interessanter zijn om het geld gewoon te laten staan en vanaf het jaar nadien niet meer in uw huidige maar in uw nieuwe pensioenspaarformule te storten.

Bent u geïnteresseerd in pensioensparen?
Of wilt u meer uit uw pensioensparen halen?

Maak een afspraak in uw Argenta-kantoor. We maken graag tijd om uw persoonlijke situatie, uw wensen en mogelijkheden met u te bespreken.
Zo kunnen we u de juiste pensioenspaarformule voorstellen. Of bekijken hoe we het rendement van uw pensioenspaarformule kunnen optimaliseren.