Actie is afgelopen.

kortinglabel

Tijdelijke korting op uw brandverzekering

  • 20 % korting* op de premie van bepaalde waarborgen van uw brandverzekering.
  • Eenmalige korting geldig voor nieuwe polissen Verzekerd Wonen en Verzekerd Wonen+ afgesloten tussen 15-02-2018 en 31-03-2018. Alleen geldig op polissen die ten laatste op 30-11-2018 ingaan.

 

 

De polis Verzekerd Wonen betreft een brandverzekering, de polis Verzekerd Wonen + een brand- en familiale verzekering.

Een brandverzekering van Argenta beschermt u niet enkel tegen brandschade, maar ook tegen schade door natuurrampen, hagel, storm, sneeuw- of ijsdruk, water, glasbreuk,… Schade door gebrek, eigen bederf en slijtage of door u opzettelijk veroorzaakte schade zijn onder meer niet gedekt. Deze brandverzekering kan u uitbreiden met de extra waarborgen (diefstal, indirect verlies, rechtsbijstand), afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Een familiale verzekering van Argenta beschermt u tegen materiële en lichamelijke schade die u of iemand voor wie u verantwoordelijk bent in uw privéleven aan derden veroorzaakt. Ook wanneer u zelf schade hebt geleden, helpt deze verzekering u om een zo volledig mogelijke schadevergoeding te krijgen.  Contractuele schade of schade aan uzelf of personen waarvoor u instaat, zijn onder meer niet gedekt.

Wilt u een persoonlijk voorstel? Neem dan contact op met uw Argenta-kantoorhouder. Hij maakt graag een verzekeringsvoorstel en premieberekening voor u. Helemaal gratis uiteraard.

 

Uw huis heeft nood aan een nieuw dak of u wilt zonnepanelen installeren. Dan kan een renovatielening voor u een oplossing zijn. Ontdek hier onze voordelige renovatielening.

Belangrijke informatie

  • De polissen Verzekerd Wonen en Verzekerd Wonen + zijn verzekeringen naar Belgisch recht, aangeboden door Argenta Assuranties nv.
  • De polis wordt jaarlijks stilzwijgend hernieuwd.

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Argenta Assuranties nv. Hiervoor gelden uitsluitingen, beperkingen, vrijstellingen en voorwaarden. De volledige inhoud vindt u terug in uw contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u kosteloos onder het tabblad ‘belangrijke informatie’ of bij uw kantoorhouder. Lees het verzekeringsvoorstel en de contractvoorwaarden aandachtig door voordat u intekent.

Klachten?

Als u klachten hebt, kunt u die met uw Argenta-kantoorhouder bespreken. U kunt ook terecht bij Argenta Assuranties nv, Klachtenbeheer, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, tel. 03 285 56 45, fax 03 285 55 28, klachtenbeheer@argenta.be. Telefonische klachten moet u schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief.

Vindt u dat Argenta Assuranties nv uw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kunt u zich richten tot de Ombudsman Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, info@ombudsman.as. U hebt ook altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

De informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 1 januari 2018”.