Waarom een brandverzekering van Argenta?

Eenvoud

Een gerust gemoed aan een eerlijke prijs

Uw kantoorhouder staat paraat.

home-white

Verzekerd wonen

Bescherm uw huis
  • brandverzekering

Deze brandverzekering dekt meer dan alleen maar brandschade. Ze beschermt u tegen schade door natuurrampen, hagel, storm, sneeuw- of ijsdruk, water, glasbreuk,…

U kunt uw brandverzekering afstemmen op uw maat met extra waarborgen.

Opgelet. Onder andere schade door gebrek, eigen bederf en slijtage of schade die u zelf opzettelijk veroorzaakte zijn niet gedekt.

home-family-white

Verzekerd wonen+

Bescherm uw huis en uw gezin
brand + familiale
  • brandverzekering
  • familiale verzekering

Bovenop een brandverzekering zoals hiernaast beschreven bevat deze verzekering een familiale verzekering. Deze beschermt u tegen materiële en lichamelijke schade die u of iemand voor wie u verantwoordelijk bent in uw privéleven aan derden veroorzaakt.

Ook wanneer u zelf schade hebt geleden, helpt deze verzekering u om een zo volledig mogelijke schadevergoeding te krijgen. Onder andere contractuele schade en schade aan uzelf of personen waarvoor u instaat, zijn niet gedekt.

Wilt u een persoonlijk voorstel?

Neem dan contact op met uw Argenta-kantoorhouder. Hij maakt graag een verzekeringsvoorstel en premieberekening voor u. Helemaal gratis uiteraard.

Belangrijke informatie

 

  • De polissen Verzekerd Wonen en Verzekerd Wonen + zijn verzekeringen naar Belgisch recht, aangeboden door Argenta Assuranties nv.
  • De polis wordt jaarlijks stilzwijgend hernieuwd.

 

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Argenta Assuranties nv. Hiervoor gelden uitsluitingen, beperkingen, vrijstellingen en voorwaarden. De volledige inhoud vindt u terug in uw contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u kosteloos onder het tabblad ‘belangrijke informatie’ of bij uw kantoorhouder. Lees het verzekeringsvoorstel en de contractvoorwaarden aandachtig door voordat u intekent.

Klachten?

Als u klachten hebt, kunt u die met uw Argenta-kantoorhouder bespreken. U kunt ook terecht bij Argenta Assuranties nv, Klachtenbeheer, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, tel. 03 285 56 45, fax 03 285 55 28, klachtenbeheer@argenta.be. Telefonische klachten moet u schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief.

Vindt u dat Argenta Assuranties nv uw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kunt u zich richten tot de Ombudsman Verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, info@ombudsman.as. U hebt ook altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

De informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 1 mei 2018.

Woonkamer renoveren? Of uw dak isoleren?

Wat u wilt, daar wil Argenta bij helpen.

Let op, geld lenen kost ook geld.

*Kredietvorm: lening op afbetaling