Even gerust als je passagiers?

Dat kan. Met de Autoverzekering van Argenta.

 • gratis bijstand
 • financiële bescherming
 • geen vrijstelling bij totaalverlies
 • korting voor veilige wagens

Bij Argenta kies je uit drie modules die je kunt aanvullen met twee opties.

Module volledige omnium

 • In deze module is de module gedeeltelijke omnium inbegrepen.
 • Daarnaast ben je verzekerd voor de stoffelijke schade aan je eigen auto.
 • Er is een vrijstelling van 250 euro voorzien, maar die vervalt bij totaalverlies.

Module gedeeltelijke omnium

 • In deze module is de module BA (burgerlijke aansprakelijkheid) inbegrepen.
 • Daarnaast ben je verzekerd bij brand, diefstal, glasbraak, natuurrampen en aanrijding van dieren.

Module BA (burgerlijke aansprakelijkheid)

 • Als je met je auto een ongeval veroorzaakt, wordt de materiële en lichamelijke schade van de slachtoffers vergoed.
 • De schade aan je eigen auto en de lichamelijke schade bij de bestuurder van je auto zijn niet verzekerd met deze module.

Meer info nodig? Neem contact op met je Argenta-kantoorhouder.

 

Argenta komt niet tussen in volgende gevallen:

 • Als het voertuig werd verhuurd;
 • Bij schade die opzettelijk werd veroorzaakt;
 • Als er geen geldig keuringsbewijs voor het voertuig kan worden voorgelegd;
 • Als de bestuurder van het voertuig op het moment van het ongeval dronken of onder invloed van verdovende middelen was.

OPTIE Rechtsbijstand Safe

Deze optie kan een nuttige aanvulling zijn op de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid. Zo kan je op Argenta rekenen voor juridische bijstand na een ongeval of voor bepaalde contractuele geschillen over je auto.

Opgelet!

Schade of voorvallen door deelnames aan wedstrijden, proefritten en oefenwedstrijden zijn niet verzekerd.

Geschillen over schadegevallen die je opzettelijk hebt veroorzaakt zijn ook niet verzekerd.

OPTIE Bestuurder+

Als je kiest voor de optie Bestuurder+, wordt de lichamelijke schade van de bestuurder vergoed. Zelfs wanneer die het ongeval veroorzaakte.

Opgelet!

Een tussenkomst van de verzekering kan geweigerd worden als de bestuurder niet voldoet aan de voorwaarden om een voertuig te besturen die in de Belgische wetten en verordeningen zijn omschreven.

Kortingen op de autoverzekering bij Argenta

10 % korting* op de premie BA (burgerlijke aansprakelijkheid) bij minstens 2 veiligheidskenmerken

Als je auto minstens twee veiligheidskenmerken heeft, kan je 10 % korting krijgen op je premie voor de module BA (burgerlijke aansprakelijkheid).

10 % korting* bij een volledige bescherming

Je geniet een korting van 10 % op de premie volledige omnium (exclusief burgerlijke aansprakelijkheid) als je kiest voor de module Volledige omnium in combinatie met de opties Rechtsbijstand Safe en Bestuurder+.

* Aan de kortingen zijn beperkingen en voorwaarden verbonden. Meer informatie hierover vind je op www.argenta.be en in je kantoor.

Gratis bijstand

U kunt een beroep doen op de gratis bijstandsverzekering als u met het verzekerde voertuig een verkeersongeval hebt in België of tot 20 kilometer buiten de landsgrenzen. Klik hier voor meer informatie.​​​​​​​

Wil je een persoonlijk voorstel?

Neem dan contact op met je Argenta-kantoorhouder. Hij maakt graag een verzekeringsvoorstel voor jou en berekent je premie. Helemaal gratis uiteraard.

Belangrijke informatie

De polis Autoverzekering is een verzekering naar Belgisch recht, aangeboden door Argenta Assuranties nv. De polis wordt jaarlijks stilzwijgend hernieuwd.

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Argenta Assuranties nv. Hiervoor gelden uitsluitingen, beperkingen, vrijstellingen en voorwaarden. De volledige inhoud vind je terug in je contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vind je kosteloos op de Argenta-website of bij je kantoorhouder. Lees het verzekeringsvoorstel en de contractvoorwaarden aandachtig door voordat je intekent.

Klachten?

Als je klachten hebt, kan je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken of kan je ook terecht bij de dienst Klachtenbeheer van Argenta.

Vind je dat Argenta Assuranties nv je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kan je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.be of tot een geschillenorgaan vermeld op http://ec.europa.eu/odr/.

Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. De informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 1 juli 2018.

Maak een afspraak

 • Vul dit formulier in om een afspraak te maken bij je eigen kantoorhouder of bij een Argenta-kantoorhouder bij jou in de buurt.

Door dit formulier te versturen, geef je Argenta informatie die gebruikt wordt om contact met jou op te nemen en je beter van dienst te zijn. Meer informatie over het privacybeleid van Argenta.

Met de autoverzekering van Argenta kies je voor een betrouwbare partner. Gratis bijstand, financiële bescherming, geen vrijstelling bij totaalverlies en een uitgebreide service.