Autoverzekering

Een verzekering op maat van jouw wensen

Kies de module die bij je past

Volledige omnium

De meest volledige bescherming

 • Schade aan anderen
 • Gratis bijstand (ongeval België)
 • Brand
 • Diefstal
 • Glasbraak
 • Natuurrampen
 • Aanrijding van een dier
 • Eigen schade: Vrijstelling 250 euro

Gedeeltelijke omnium

Een uitgebreide bescherming

 • Schade aan anderen
 • Gratis bijstand (ongeval België)
 • Brand
 • Diefstal
 • Glasbraak
 • Natuurrampen
 • Aanrijding van een dier
 • Eigen schade: Vrijstelling 250 euro.

BA (burgerlijke aansprakelijkheid)

Een goede bescherming

 • Schade aan anderen
 • Gratis bijstand (ongeval België)
 • Brand
 • Diefstal
 • Glasbraak
 • Natuurrampen
 • Aanrijding van een dier
 • Eigen schade: Vrijstelling 250 euro

Vul aan met deze 2 opties

Rechtsbijstand Safe

Een rechtsbijstandsverzekering is niet verplicht als je een auto hebt. Toch raden we deze optie aan als aanvulling op de waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid. Want als je voor de optie Rechtsbijstand Safe kiest, staan we voor jou klaar als je juridische bijstand nodig hebt na een ongeval of voor bepaalde contractuele geschillen over je auto. Zo informeren we jou over je rechten en kun je rekenen op verdediging bij een verkeersovertreding, een schadegeval met een derde of een geschil met je eigen verzekeraar.

Niet verzekerd

Schade of voorvallen door deelnames aan wedstrijden, proefritten en oefenwedstrijden zijn niet verzekerd.

Geschillen over schadegevallen die je opzettelijk hebt veroorzaakt zijn ook niet verzekerd.

Bestuurder+

Als je kiest voor de optie Bestuurder+ wordt de lichamelijke schade van de bestuurder vergoed. Zelfs wanneer die het ongeval veroorzaakte.

Niet verzekerd

Een tussenkomst van de verzekering kan worden geweigerd als de bestuurder niet voldoet aan de voorwaarden om een voertuig te besturen die in de Belgische wetten en verordeningen zijn omschreven.

Wat onze verzekering niet dekt

Argenta zal niet tussenkomen in onder andere de volgende gevallen:

 • als het voertuig werd verhuurd;
 • bij schade die opzettelijk werd veroorzaakt;
 • als de bestuurder van het voertuig op het moment van het ongeval dronken of onder invloed van verdovende middelen was;
 • als er geen geldig keuringsbewijs voor het voertuig kan worden voorgelegd.

Wil je een persoonlijk voorstel?

Neem dan contact op met je Argenta-kantoorhouder. Hij maakt graag een verzekeringsvoorstel voor jou en berekent je premie. Helemaal gratis uiteraard.

Belangrijke informatie

De polis Autoverzekering is een verzekering naar Belgisch recht, aangeboden door Argenta Assuranties nv. De polis wordt jaarlijks stilzwijgend hernieuwd.

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Argenta Assuranties nv. Hiervoor gelden uitsluitingen, beperkingen, vrijstellingen en voorwaarden. De volledige inhoud vind je terug in je contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vind je kosteloos op de Argenta-website of bij je kantoorhouder. Lees het verzekeringsvoorstel en de contractvoorwaarden aandachtig door voordat je intekent.

Klachten?

Als je klachten hebt, kan je die met je Argenta-kantoorhouder bespreken of kan je ook terecht bij de dienst Klachtenbeheer van Argenta.

Vind je dat Argenta Assuranties nv je klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kan je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.be of tot een geschillenorgaan vermeld op http://ec.europa.eu/odr/.

Je behoudt uiteraard het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. De informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie in België op 1 januari 2019.

Maak een afspraak

 • Vul dit formulier in om een afspraak te maken bij je eigen kantoorhouder of bij een Argenta-kantoorhouder bij jou in de buurt.

Door dit formulier te versturen, geef je Argenta informatie die gebruikt wordt om contact met jou op te nemen en je beter van dienst te zijn. Meer informatie over het privacybeleid van Argenta.

Nieuwe wagen gekozen? Wij helpen je ook graag om hem te financieren.

Let op, geld lenen kost ook geld.

*Kredietvorm: lening op afbetaling op basis van het Wetboek Economisch Recht Boek VII. Kredietgever: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, btw BE 0404 453 574, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen. Onder voorbehoud van aanvaarding door Argenta Spaarbank nv en wederzijds akkoord.